Zespół badawczy

REDAKTOR NACZELNY:

  • Dr Paweł Milcarek

RADA NAUKOWA PROJEKTU:

  • Prof. Jacek Salij,
  • Ks. Prof. Paweł Bortkiewicz,
  • Ks. Prof. Waldemar Chrostowski,
  • Prof. Dariusz Kowalczyk,
  • Prof. Jarosław Kupczak,
  • Ks. Prof. Piotr Mazurkiewicz,
  • Dr hab. Jan Strumiłowski,
  • Ks. Prof. Jerzy Szymik,
  • Prof. Michał Wojciechowski