Kontakt

Projekt jest realizowany
w uczelni Collegium Intermarium

ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa

Kierownik-koordynator
projektu

dr Paweł Milcarek

Aktualności