VATICANUM II

WEWNĄTRZ TRADYCJI

strona informacyjna projektu badawczego
„Odczytać II Sobór Watykański na nowo”

Świat pojmował Sobór poprzez środki przekazu. Tak więc to, co docierało do ludzi, to «sobór mediów», a nie Sobór Ojców.

Benedykt XVI

wyniki badań
zespół badawczy
aktualności
O Projekcie
Collegium Intermarium

Z jednej strony istnieje interpretacja, którą nazwałbym «hermeneutyką nieciągłości i zerwania z przeszłością»; nierzadko zyskiwała ona sympatie środków przekazu, a także części współczesnej teologii. Z drugiej strony istnieje «hermeneutyka reformy», odnowy zachowującego ciągłość jedynego podmiotu-Kościoła, który dał nam Pan; ten podmiot w miarę upływu czasu rośnie i rozwija się, zawsze jednak pozostaje tym samym, jedynym podmiotem — Ludem Bożym
w drodze.

Benedykt XVI.
Przemówienie papieskie podczas spotkania z Kurią Rzymską, 22.12.2005

Aktualności