Our Location

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

VATICANUM II

WEWNĄTRZ TRADYCJI

strona informacyjna projektu badawczego
„Odczytać Sobór Watykański II na nowo”

Świat pojmował Sobór poprzez środki przekazu. Tak więc to, co docierało do ludzi, to «sobór mediów», a nie Sobór Ojców.

Benedykt XVI

wyniki badań
zespół badawczy
aktualności
O Projekcie
Collegium Intermarium

Z jednej strony istnieje interpretacja, którą nazwałbym «hermeneutyką nieciągłości i zerwania z przeszłością»; nierzadko zyskiwała ona sympatie środków przekazu, a także części współczesnej teologii. Z drugiej strony istnieje «hermeneutyka reformy», odnowy zachowującego ciągłość jedynego podmiotu-Kościoła, który dał nam Pan; ten podmiot w miarę upływu czasu rośnie i rozwija się, zawsze jednak pozostaje tym samym, jedynym podmiotem — Ludem Bożym
w drodze.

Benedykt XVI.
Przemówienie papieskie podczas spotkania z Kurią Rzymską, 22.12.2005

Aktualności